Úvodní stránka

Bezpečnost při nákupu automobilu

Aktuálně:

V současné době jsou odesilatelem AutoScout24 zasílány e-maily, ve kterých AutoScout24 představuje výsledky údajných speciálně provedených kontrol. E-mail nepochází od AutoScout24, jedná se o podvodný e-mail! AutoScout24 je platforma pro nákup a prodej vozidel na internetu a nemůže potvrdit správnost inzerátu, protože za obsah své nabídky odpovídá pouze inzerent. AutoScout24 kromě toho neprovádí žádné kontroly inzerovaných vozidel a neuvádí žádná doporučení. V případě dotazů se prosím obraťte emailem přímo nainfo@autoscout24.com.


Vyhledávání vozidel na internetu je rychlé, komfortní a lze tak v nejkratším čase získat vhodné nabídky k požadovanému vozidlu. Avšak některé černé ovce této touhy po výhodné koupi využívají. Vznikly tak bohužel podvodné léčky, do kterých se nic netušící a důvěřiví kupující a prodejci snadno chytí.

Je však snadné být podvodu ušetřen, pokud si povšimneme několika pravidel. Mnohá z nich jsou stejně stará jako obchod s ojetými vozy ve Vašich novinách. Například zamlčení poškození vzniklého při nehodě, manipulace s tachometrem, nesprávný počet předchozích majitelů, falešné doklady a tak dále.

Nové léčky na internetu lze shrnout několika slovy:

 • Krádež dat prostřednictvím takzvaných "phishingových e-mailů"
 • Finanční podvod při platbě předem (šek, převod nebo Western-Union)
 • Zpoplatněná telefonní čísla

KRÁDEŽ DAT

Jménem známých podniků jsou zasílány falešné e-maily, ve kterých jste vyzváni ke kliknutí na odkaz, který Vás opět zavede na falešné internetové stránky. Zde pak budete vyzváni k zadání osobních a důvěrných dat, jako je například uživatelské jméno a heslo.

Phishingové e-maily lze poznat takto:

 • Již v e-mailu budete vyzváni, abyste zadali důvěrná data do formuláře nebo použili přímý odkaz
 • Falešné e-maily často obsahují mnoho pravopisných a gramatických chyb
 • Jsou podsouvány naléhavé důvody, například ztráta dat nebo údajné bezpečnostní kontroly.

Před phishingovými e-maily se můžete chránit následovně:

 • Buďte nedůvěřiví, pokud obdržíte nevyžádané e-maily, na které se hodí výše uvedené body
 • Neklikejte na přímý odkaz a nestahujte žádné přiložené soubory
 • Nezadávejte žádná důvěrná data

AutoScout24 Vám nikdy nezašle nevyžádané e-maily, ve kterých byste měli otevírat přílohu nebo zadávat data!

V případě, že si nejste jisti, zda e-mail skutečně pochází od AutoScout24 nebo zda jste jménem AutoScout24 obdrželi falešný e-mail, obraťte se laskavě na naši zákaznickou službu.

FINANČNÍ PODVOD

1. "Příliš dobré, aby to mohla být pravda"

Pokud narazíte na cenový trhák výrazně pod běžnou tržní cenou, měli byste nabídku uvážlivě prověřit a v případě potřeby si přizvat důvěrníka. Například sportovní vůz, který je nabízen 20, 30 nebo dokonce 50 procent pod tržní cenou, by měl být podezřelý. Právě na internetu jsou si prodávající vědomi hodnoty svého vozidla. Porovnejte tedy cenu online s jinými podobnými nabídkami. Pro zjištění skutečné tržní ceny vozidla použijte naše hodnocení vozidel Schwacke.

"Příliš dobré, aby to mohla být pravda?" - to je většinou správný postřeh!

2. Nikdy nekupujte bez prohlídky

Koupě vozidla není věcí důvěry. Jako soukromý zájemce byste proto nikdy neměli provést platbu (viz níže) bez prohlídky. Důkladná kontrola vozidla a zkušební jízda by měly být samozřejmostí, vždyť prodávajícího vůbec neznáte. Jste však připraveni mu za jeho vozidlo zaplatit několik stovek nebo dokonce tisícovek eur. Přesvědčte se tedy, že má vozidlo skutečně tuto hodnotu. Kromě toho jste vlastníkem vozidla jen tehdy, pokud vlastníte (originální!) doklady k vozidlu a všechny klíče k vozidlu.

3. Neprovádějte žádné platby

Každý seriózní prodejce vozidel Vám potvrdí, že platba za rezervaci vozidla není běžná. Neznáte příjemce "platby", který by s ní mohl rychle zmizet za horami, a vozidlo třeba vůbec neexistuje.

4. Hotovost se směje

Vyvarujte se veškerých bezhotovostních platebních styků. Peněžní převody přes Western-Union nebo MoneyGram nejsou určeny pro normální platební transakce. Vám, jakožto plátci totiž chybí přímá kontrola příjemce a banka Vám neposkytne žádné záruky. To samé platí pro platbu šekem při zpětných převodech: V Evropě může být došlý šek vrácen k proplacení až po několika týdnech. Ani zde banky neposkytují žádné záruky. Důvěřujte pouze hotovosti.

5. Nikdy bez dokumentů

Při koupi vozidla byste měli trvat na následujících dokumentech:

 • Občanský průkaz prodávajícího/držitele. Zkontrolujte jméno v průkazu a dokladech k vozidlu a fotografii.
 • Malý a velký technický průkaz vozidla. Porovnejte zde uvedené číslo podvozku s číslem v motorovém prostoru.
 • Písemná kupní smlouva. Pouze tak budete moci později přikročit k případným nutným právním krokům (hesla manipulace s tachometrem, bourané vozidlo).

6. Nejlepší důvěrný servis jste VY sami

Pochybní prodejci Vám mohou nabídnout využití důvěrného servisu nebo dokonce předstírají využití důvěrného servisu AutoScout24 - jenže: AutoScout24 a MotoScout24 žádný takový servis nenabízejí!

Ani neexistují žádné "obchodní domy" AutoScout24 a MotoScout24, jak se tvrdí v některých podvodných e-mailech.

Kontrolou serióznosti nabídek se u AutoScout24 zabývá mnoho zaměstnanců. Avšak nemůžeme stoprocentně zajistit, že nebudou online vystaveny žádné pochybné nabídky.

Proto naše prosba: Využijte možnosti nám takovéto inzeráty nahlásit. Lze to snadno a bezpečně provést prostřednictvím online formuláře na každé stránce s nabídkami.

Aby se koupě Vašeho vysněného automobilu nebo motocyklu nestala noční můrou, uvádíme zde ještě několik základních pravidel:

Dejte si čas k porovnání cen. Pohodlně a rychle je to možné s naším online hodnocením vozidel Schwacke.

K prohlídce a zkušební jízdě si přizvěte odborný doprovod. Kritický přítel pomůže utlumit Vaši euforii, protože automobil nebo motocykl by měl být kupován s rozmyslem.

Plaťte až po kompletním předání dokladů a klíčů a po uzavření písemné kupní smlouvy.

7. Nereagujte na nabídky na zprostředkování

Po vložení Vašeho inzerátu na vozidlo obdržíte SMS nebo e-mail s výzvou, abyste kontaktovali odbytovou firmu - většinou se sídlem v zahraničí. Tato firma předstírá zprostředkování zájemců o koupi a vyžaduje poplatek za zprostředkování. Výše poplatku je v průměru mezi 59 a 119 eury, aniž by bylo zprostředkování garantováno písemně. Jako odesilatel slouží často Vám známá burza s vozidly nebo je služba domněle doporučována ADAC.

Jedná se o neseriózní obchodní praktiku, částečně dokonce o podvodnou léčku fiktivních firem, jejichž webové stránky a e-mailové adresy v případě kontroly nezřídka vedou do prázdna. Dopodrobna existují tři varianty „zprostředkovací léčky“:

Smlouva / faktura následuje po telefonátu

 • Při telefonátu na uvedené telefonní číslo Vám bude ústně přislíben potenciální zájemce o koupi. Prodejci vozidel, kteří vysloví souhlas se zprostředkováním, obdrží o několik dní později fakturu na poplatek za zprostředkování. V případě nezaplacení následují upomínky. Ke kontaktu mezi prodejcem a potenciálním zákazníkem však nedojde.
 • Po telefonátu následuje obratem pošty nevyžádaná faktura (namísto vyžádaných informačních materiálů), ačkoli Vám dosud nebyl zprostředkován žádný zájemce.
 • Po telefonátu Vám bude zaslána smlouva, jejímž předmětem však není – narozdíl od ústní dohody – úspěšné zprostředkování, nýbrž pouze registrace do databáze (pozor na VOP!).

Důležité: Online trhy jsou již efektivními prostředníky mezi prodejcem a kupujícím. Není zapotřebí žádná další zprostředkovací firma – i když je ústně přislíben potenciální kupující!

Nahoru