Přeskočit na hlavní obsah
AutoScout24 je Vám nyní z důvodu údržby k dispozici jen v omezeném rozsahu. Týká se to některých funkcí, např. kontaktování prodejců, přihlášení nebo správy Vašich vozidel k prodeji.

Výměna brzdové kapaliny a vše kolem

Pro správné fungování brzd je důležitá jejich správná údržba, s tím souvisí výměna brzdové kapaliny.

Pro vaši vlastní bezpečnost, ale také bezpečnost všech ostatních účastníků silničního provozu je důležité dbát na údržbu brzd a to také výměnou brzdové kapaliny.

  • Ačkoliv první automobily využívaly mechanických brzdy, hydraulický systém byl vynalezen poměrně brzy.
  • Byl to americký vynálezce Frederick Duesenberg, který již v roce 1914 představuje první hydraulický systém, který je veřejně představen o čtyři roky později.
  • Původní brzdové kapaliny byly založeny zejména na alkoholu (často využívaného v butanolu a ethanolu) a ricinovém oleji a to ještě před vytvořením norem
  • Postupně jsou vytvářeny normy pro složení brzdových kapalin. Jsou označovány jako DOT (původní norma je označována DOT 2).
  • Později se s vývojem brzdových kapalin a technologií vytváří DOT 3, 4 a nakonec také ISO 4625 pro brzdové kapaliny, které nejsou ropného původu.

Co je to brzdová kapalina?

Brzdovou kapalinu lze jinak označit také za hydraulickou kapalinu, která se využívá v automobilech a to konkrétně pro brzdy a spojky. Používá se tak nejen v motorových vozidlech (jako jsou osobní nebo nákladní automobily), ale také v motocyklech nebo u jízdních kol. Existuje několik druhů brzdových kapalin. Mohou být založeny jak na oleji, tak glykolu nebo silikonu. Jejich správné použití je velmi důležité pro bezpečnost nejen řidičů, ale také všech účastníků silničního provozu. Nesprávná manipulace s brzdovou kapalinou může způsobit selhání brzdy a tedy i vážnou dopravní nehodu.

K čemu slouží brzdová kapalina?

Hlavním principem brzdové kapaliny je využívání tlaku pro přenášení síly. Za pomocí této kapaliny je tedy přenášen hydraulický tlak mezi hlavním brzdovým válcem do dalších válců, které jsou umístěny u jednotlivých kol. Jakmile tedy sešlápnete brzdy, začněte působit na tyč hlavního válce (ta může být doplněna také posilovačem brzd)., Díky této tyči je ve válci vytvářen hydraulický tlak, který je dále přenášen brzdovým systémem. Toto však nemůže fungovat bez brzdné kapaliny, která tlak přenáší.

Druhy brzdových kapalin

Existuje několik druhů brzdných kapalin, které se mohou rozdělovat podle různých parametrů. Důležitý je například bod varu kapaliny. Pokud se kapalina stane plynným prvenstvím, ztrácí svoji funkci pro vytváření tlaku. Z tohoto důvodu se rozeznává suchý a mokrý bod varu. Dalším rozdělením je třídní rozdělení podle normy. Rozlišují se zejména různorodostí bodu varu a svým základem. Zatímco DOT3 je brzdová kapalina glykolová s minimálním bodem varu 205°C, brzdová kapalina DOT5 je vyrobena na bázi silikonu a její minimální bod varu je 260°C.

Výměna brzdové kapaliny

Výměna brzdové kapaliny je velmi důležitá pro zajištění správného fungování brzd v motorovém prostředku. Výměnu je nutné provést jednou za dva roky také z důvodu okolních vlivů na automobil a brzdovou kapalinu jako takovou. Delší užívání může vést ke snížení bodu varu a tedy i zhoršené funkci kapaliny. Například tvorba bublinek v brzdné kapalině může být jedním z důvodů pro horší kvalitu funkce brzd. Některá vozidla jsou vybavena kontrolkou na palubní desce, která vás informuje o nedostatku brzdné kapaliny.

Na co si dát pozor

Důležité je dát si pozor na to, jakou brzdovou kapalinu kupujete. Čím vyšší jakost, tím je brzdová kapalina nejen šetrnější k vašemu vozidlu, ale také kvalitnější. V České republice oproti Slovensku neexistuje kontrola jakosti kapaliny během technické kontroly, a je proto nutné se na tento aspekt zaměřit samostatně. Důležité je dbát na to, aby byl kapaliny v brzdách dostatek, a také neopomenout na jejich včasné vyměnění. Pokud váš brzdový pedál klesá jednoduše až k podlaze, může se jednat o náznak problémů s brzdovým systém. V takovém případě je nutná i vizuální kontrola. Je totiž možné, že kapalina uniká.

Výměna brzdové kapaliny: postup

Kontrolu brzdové kapaliny je dobré provést zároveň s výměnou pneumatik, například z letních na zimní. Pro její kontrolu je totiž nutné stejným způsobem povolit všechna kola. Zbytkovou kapalinu je nutné nechat okapat do nádoby a zničit ekologickým způsobem. Jedná se totiž o toxickou látku. Zbytky kapaliny je možné vytlačit rychlým sešlápnutím brzdového pedálu několikrát za sebou. Stav brzdové kapaliny během roku můžete zkontrolovat otevřením kapoty. V žádném případě by neměla brzdová kapalina spadnout pod vyznačenou rysku, v opačném případě je nutné ji doplnit. Doporučujeme na brzdové kapalině nešetřit, čím je kvalitnější, tím bezpečnější je vaše brzdění.

Všechny články

All no engine oil change - konsequences

Olej do auta: Jak vybrat správně

Radce · Oprava vozidla
werkstatt

Kontrola brzdových destiček: Bezpečnost na prvním místě

Radce · Oprava vozidla
All break fluid check - thta´s how it works

Výměna brzdové kapaliny: Servis nade vše

Radce · Oprava vozidla
Zobrazit méně